ROJAL 2020
Programma

30. jūlijā

31. jūlijā

16:00
ĢIPKAS EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA
16:00
ĢIPKAS EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA
20:00
ROJAS KULTŪRAS CENTRS

1. augustā

14:00
ROJAS KULTŪRAS CENTRS
16:00
ROJAS KULTŪRAS CENTRS