ROJAL 2020
Programma

30. jūlijā

31. jūlijā

16:00
ĢIPKAS EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA
16:00
ĢIPKAS EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA
18:00
ROJAS ESTRĀDE
20:00
ROJAS KULTŪRAS CENTRS

1. augustā