DZEJAS LASĪJUMI "KODIENS GRĀMATĀ". ANDRIS AKMENTIŅŠ UN JĀNIS ELSBERGS